983540352 983540352
Kiadás éve
Kötés típusa
Oldalszám
Szerzők

Molnár Judit

Karnok Csaba fotója

Molnár Judit mintegy harminc éve kutatja a magyar holokauszt történetét, és oktat a Szegedi Tudományegyetemen. Kutatásának fő területe a vidéki közigazgatási és rendvédelmi hatóságok – különösen a csendőrség – tevékenységének feltárása elsősorban 1944-ben, valamint a zsidó vezetők (Zsidó Tanács, cionisták) reagálása a jogfosztó, megalázó, kifosztó, elkülönítő rendeletekre az 1930-as, 1940-es években. A hazai levéltárak mellett több alkalommal lehetősége nyílt a világ olyan nagy intézményeiben is kutatni, mint a jeruzsálemi Yad Vashem intézet, a washingtoni Holokauszt Múzeum és Nemzeti Levéltár, vagy a New York-i Joint levéltára. Vezetésével készült el a budapesti Holokauszt Emlékközpont 2006-ban megnyílt állandó kiállítása, ahol több tudományos konferenciát és időszaki kiállítást szervezett. Számos hazai és nemzetközi tudományos konferencián adott elő, és fő szervezője volt a 2004-es budapesti nemzetközi holokausztkonferenciának.

Munkái azt bizonyítják, hogy a dokumentumokat nem önmagukért kívánja feltárni, hanem azokat értő elemzéssel el kívánja juttatni a szakmai folyóiratokon túl diákjaihoz és a szélesebb, érdeklődő közönséghez is. Szakmai tevékenységében az utóbbi évtizedben főleg a m. kir. csendőrség holokausztban játszott szerepére helyezte a hangsúlyt. Ugyanakkor publikációi arról tanúskodnak, hogy kutatásai ennél jóval szélesebb körűek. Önállóan megjelent kötetei (mint például a Zsidósors 1944-ben az V. (szegedi) csendőrkerületben) mellett szerzőtársaival foglalkozott a háborús és népellenes főbűnösök pereivel, a budapesti cionista Mentőbizottsággal (Karsai Lászlóval rendezte sajtó alá az Endre–Baky–Jaross pert és a Sztójay-pert, valamint angolul Kasztner Rezső cionista vezető híres 1946-os jelentését), a Zsidó Tanáccsal és a Világ Igazaival (Frojimovics Kingával szerkesztette a Zsidó Tanács 1944-es napi jelentéseit és a 2005-ig kitüntetett magyarországi Világ Igazak történeteit). 

Rendezés:
Szerző: Molnár Judit
A magyar holokauszt 70. évfordulója alkalmából jelenik meg ez a hiánypótló kötet: „a magyar Eichmann”, Ferenczy László csendőr alezredes peranyaga bevezető tanulmánnyal, kiegészítő dokumentumokkal, fotókkal, térképekkel. A kötet nemcsak a szaktörténészeknek szól, hanem mindazoknak
3.750 Ft 999 Ft
Szerző: Molnár Judit

A Holokauszt Emlékközpont Páva könyvek címmel indított könyvsorozatot 2011-ben. Ezek a kötetek az Emlékközpont kutatási és tudományos eredményeit mutatják be a széles közvélemény számára. Az első kötet – Az árpád sáv tegnap és ma – után ez a könyv, a sorozat folytatásaként a 2010–2011-ben megrendezett történeti témájú időszaki kiállítást mutatja be.
A Számokba zárt sorsok című kiállítást a numerus clausus törvény 90. évfordulója alkalmából rendeztük meg. Bemutattuk a törvény előzményeit, létrehozásának történetét és a törvény későbbi sorsát illetve következményeit.

2.500 Ft 2.000 Ft