983540352 983540352
Szerzők

Mátrixok és differenciálegyenlet-rendszerek

Mátrixok és differenciálegyenlet-rendszerek Katt rá a felnagyításhoz
Ár:
3.990 Ft
3.192 Ft
Kedvezmény: 20%
Szerző: Obádovics J. Gyula
ISBN szám 9789639534247
Ismertető

A könyv bő˜séges példaanyaggal ismerteti a mátrixok, vektorok, lineáris operátorok, állandó és változó együtthatójő lineáris differenciálegyenlet-rendszerek gyakorlati és elméleti témaköreit.
Az első˜ két rész az új rendszerű felső˜oktatási alapképzés tananyaga. A harmadik rész az állandó együtthatójú lineáris differenciálegyenlet-rendszerek klasszikus megoldásánál lényegesen egyszerűbb – korábban még teljes egészében nem publikált – Obádovics-módszert, a negyedik rész a differenciálegyenlet-rendszerek elméletének – új eredményeket tartalmazó – tárgyalási lehető˜ségét ismerteti, melyet a mester-, ill. doktori képzéshez ajánlunk.


Részlet a szerző˜ elő˜szavából:

„A könyvet a műszaki egyetemek hallgatóinak, a természettudományi és gazdaságtudományi karokon a matematikát igénylő˜ szakok hallgatóinak, valamint az e területeken tudományos képzésben résztvevő˜knek ajánljuk.
A könyv első˜ részének három fejezete egyrészt arra szolgál, hogy az olvasók a már korábban megszerzett ismeretek – halmazok, függvények, mátrixok, vektorok, metrikus és normált terek – témaköreit felfrissíthessék, és megalapozzák a második, harmadik és negyedik részben felhasználásra kerülő˜ fogalmakat. A második rész a lineáris operátorok elméletének elemeit, a harmadik rész az állandó együtthatójú lineáris differenciálegyenlet-rendszerek megoldásának egy új módszerét tartalmazza. A negyedik rész a differenciálegyenlet-rendszerekkel kapcsolatos kezdeti- és peremfeltételek vizsgálatával foglalkozik egy jól definiált függvénytérben, majd bizonyítja a minimalizáló polinomvektor-sorozat konvergenciáját.
A műszaki- és természettudományok számos fejezetének problémái mátrix sajátértékeinek, sajátvektorainak, ill. operátorok sajátelemeinek, sajátfüggvényeinek meghatározását, továbbá tetsző˜leges függvények saját-függvények szerinti sorának elő˜állítását igénylik. Ezt szem elő˜tt tartva, a második rész a lineáris operátorok elemeit olyan módon tárgyalja, hogy az felhasználható legyen a műszaki- és természettudomány különböző˜ területein, különös tekintettel a matematikai fizika, kvantummechanika tárgyköreire.
Az első˜ és a második rész megírásához nagy segítséget jelentettek azon kollégák egyetemi és szemináriumi elő˜adásai, melyeket az elmőlt 50 évben különböző˜ tanszékek és intézetek keretei között tartottak, valamint ezek alapján készített vázlatok, feljegyzések, jegyzetek..."

A szerző˜ kötetei:

Differenciálszámítás és alkalmazása
Felső˜bb matematika (Társszerző˜: Szarka Zoltán)
Felső˜bb matematikai feladatgyűjtemény
Lineáris algebra példákkal
Matematika
Mátrixok és differenciálegyenlet-rendszerek
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika

Termék címkék: Obádovics J. Gyula