983540352 983540352

Kedves Látogatónk!
Tájékoztatjuk, hogy a honlapon felhasználói élményének fokozása érdekében sütiket (cookie) alkalmazunk, személyes adatait pedig az Adatkezelési Tájékoztató szerint kezeljük.
A honlap további böngészésével Ön hozzájárul a sütik használatához és személyes adatainak az Adatkezelési Tájékoztató alapján történő kezeléséhez.

Elfogadom és bezárom
Kiadás éve
Kötés típusa
Oldalszám
Szerzők

Obádovics J. Gyula

Dr. Obádovics J. Gyula 1927-ben született Baján. Természettudományi, műszaki doktor, a matematika tudományok kandidátusa, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem volt tanszékvezetője, professor emeritus. 27 könyv, 30 egyetemi jegyzet, 58 tudományos publikáció szerzője. A magyar számítástechnika-oktatás egyik megteremtője. Egyetemi tanulmányait 1945-ben a Pázmány Péter Tudományegyetemen rendkívüli hallgatóként kezdte, olyan kiváló professzorok óráit hallgatta, mint például Fejér Lipót, Kerékjártó Béla, Szász Pál, Turán Pál, Fejes Tóth László, Rényi Alfréd. Itt szerzett 1950-ben matematika–fizika szakos tanári diplomát. Szaktárgyai mellett, érdeklődési körének megfelelően, filozófiai, logikai, lélektani, etikai, didaktikai, tantervelméleti, iskolaszervezet-tani, társadalomtudományi előadásokat is hallgatott.

A Miskolci Egyetem matematikai tanszékén adjunktus, docens. Kidolgozta a számítástechnika és a numerikus módszerek tananyagát. Az Országos Vezetőképző Központ Számítástechnikai Osztályának vezetője, majd megszervezte a MÜM Számítástechnikai Intézetét, s annak igazgatója lett. A vezetők számítástechnikai képzésében először alkalmazták a számítógépes interaktív vezetői játékokat. A GATE Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar matematikai és számítástechnikai intézetének igazgatója és a matematikai tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. 1986-ban a kar ötödéves hallgatói „kiváló tanár”-nak választották, és Aranygyűrűvel tüntették ki.

1988-tól nyugdíjas egyetemi tanár. 1996-tól az OM megbízásából számítástechnikai vizsgabizottsági elnöki teendőket lát el, valamint felsőfokú tanfolyamokon matematikát oktat. 2003-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét. Hobbija a kertészkedés, a horgászás, a vers- és novellaírás. Jelenleg Balatonszárszón él feleségével. Tizenhárom unokája van, három lánya szintén matematikával foglalkozik.

Rendezés:

Az immáron négyrészes Matematikai olvasókönyv köteteinek – Differenciálszámítás és alkalmazása; Integrálszámítás és alkalmazása; Vektoralgebra, mátrixok, determinánsok, többváltozós függvények; Differenciálegyenletek – célja, hogy részletesen kidolgozott példákkal megkönnyítse az egyetemek matematika-elo˝adásain megismert anyagrészek elsajátítását.

6.990 Ft 5.592 Ft
Obádovics J. Gyula természettudományi, műszaki doktor, a matematikatudományok kandidátusa, harminchárom könyv, harminc egyetemi jegyzet és közel hatvan tudományos publikáció szerzője. Számos kiadást megért Matematika című tankönyve – „az Obádovics” – mára fogalommá vált, nemzedékek nőttek fel rajta.
3.950 Ft 3.160 Ft
Obádovics J. Gyula természettudományi, műszaki doktor, a matematikatudományok kandidátusa, harminchárom könyv, harminc egyetemi jegyzet és közel hatvan tudományos publikáció szerzője. Számos kiadást megért Matematika című tankönyve – „az Obádovics” – mára fogalommá vált, nemzedékek nőttek fel rajta.
3.950 Ft 3.160 Ft

A könyv az általános iskolai tananyagtól indulva teljes egészében tartalmazza a középiskolai ismereteket, és bevezetést nyújt az egyetemi és főiskolai felsőbb matematikába is. A definíciók és tételek megértését jól kiválasztott, részletesen kidolgozott példaanyag és gondosan rajzolt ábrák segítik. A 19. kiadás a szerző 85. születésnapja alkalmából jelenik meg.

5.995 Ft 4.796 Ft

A könyv az általános iskolai tananyagtól indulva teljes egészében tartalmazza a középiskolai ismereteket, és bevezetést nyújt az egyetemi és főiskolai felsőbb matematikába is. A definíciók és tételek megértését jól kiválasztott, részletesen kidolgozott példaanyag és gondosan rajzolt ábrák segítik. A 19. kiadás a szerző 85. születésnapja alkalmából jelenik meg.

4.950 Ft 3.960 Ft

Az eddig háromrészes Matematikai olvasókönyv köteteinek – az előző kettő: Differenciálszámítás és alkalmazása, Integrálszámítás és alkalmazása – célja, hogy részletesen kidolgozott példákkal megkönnyítse a főiskolák, egyetemek matematika-előadásain megismert anyagrészek elsajátítását. A témakörök definícióinak, tételeinek lényegét szemléltető számos példa e könyvekben olvasható először, s ezek átgondolása nagyban elősegítheti a zárthelyi, kollokviumi és szigorlati feladatok eredményes megoldását.

5.950 Ft 4.760 Ft

Obádovics J. Gyula matematikakönyveit mindig is az elméleti rész világos megfogalmazása és a megértést elmélyítő gazdag példaanyag tette kedveltté. A szerző a kötetet most új fejezettel bővítette ki, melyben még több példával próbálja elősegíteni a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika módszereinek megértését, mindennapi alkalmazásuk megkönnyítését.

3.990 Ft 3.192 Ft

Az iskolai matematikaoktatás keretében megismert számos fogalom a lineáris algebra tárgyalása során kerül olyan összefüggésbe, amely a korábbi tudásunkat kiegészítve egy kiegyensúlyozott, új világképet képes kialakítani. Ez a kötet egyszerűen megfogalmazott tételeivel és bizonyításaival alkalmas a matematika szépségének a bemutatására is.

3.990 Ft 3.192 Ft

A háromrészes Matematikai olvasókönyv köteteinek – Differenciálszámítás és alkalmazása; Integrálszámítás és alkalmazása; továbbá Vektoralgebra; mátrixok, determinánsok; többváltozós függvények – célja, hogy részletesen kidolgozott példákkal megkönnyítse a főiskolák, egyetemek matematika-előadásain megismert anyagrészek elsajátítását.

3.950 Ft 3.160 Ft

A Felsőbb matematikai feladatgyűjteményt a szerző az egyetemi matematikaoktatásban eltöltött negyvenévnyi tapasztalata alapján állította össze. Az olvasó a kötetet tanulmányozva segítséget kap a vizsgára való felkészüléshez, mivel a feladatok megoldása mellett az egyes fejezeteket elméleti összefoglaló és képletgyűjtemény is kiegészíti.

 

4.950 Ft 3.960 Ft

A könyv az általános iskolai tananyagtól indulva teljes egészében tartalmazza a középiskolai ismereteket, és bevezetést nyújt az egyetemi és főiskolai felsőbb matematikába is. A definíciók és tételek megértését jól kiválasztott, részletesen kidolgozott példaanyag és gondosan rajzolt ábrák segítik. A 19. kiadás a szerző 85. születésnapja alkalmából jelenik meg.

4.950 Ft 3.960 Ft

A kötet célja, hogy részletesen kidolgozott példákkal megkönnyítse a főiskolák, egyetemek matematika-előadásain megismert anyagrészek elsajátítását. A témakörök definícióinak, tételeinek lényegét szemléltető számos példa a könyvben olvasható először.

 

 

3.950 Ft 3.160 Ft

40 év szakmai tapasztalatai alapján született feladatgyűjtemény, amely a főiskolák és egyetemek matematikaoktatásának témaköreihez kapcsolódó könnyebb és nehezebb példákat tartalmaz. Kiváló segítséget jelent a vizsgára való felkészüléshez, mivel a feladatok megoldása mellett elméleti összefoglalókat és képletgyűjteményt is tartalmaz.

3.250 Ft 2.600 Ft

A könyv a középiskolai ismeretekre támaszkodva tárgyalja a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika elemeit. Kidolgozott példái, feladatai a gyakorlati élet különböző területeinek problémáit ölelik fel.

2.499 Ft 1.999 Ft

A könyv bőséges példaanyaggal ismerteti többek közt a mátrixok, állandó és változó együtthatójú lineáris differenciálegyenlet-rendszerek gyakorlati és elméleti témaköreit. A könyvet a műszaki egyetemek, a természettudományi és gazdaságtudományi karokon matematikát igénylő szakok hallgatóinak, valamint az e területeken tudományos képzésben részt vevőknek ajánljuk.

3.990 Ft 3.192 Ft

A 2005-ben tizennyolcadik kiadását megélt könyv naponta használatos, közkedvelt kézikönyvvé. Teljes egészében tartalmazza a középiskolai ismereteket és bevezetést nyújt az főiskolai és egyetemi felsőbb matematikába is. Az Obádovics-matematika eredményes segítőtársa lehet a matematikával foglalkozó diáknak és felnőttnek egyaránt.

3.990 Ft 3.192 Ft