Kedves Látogatónk!
Tájékoztatjuk, hogy a honlapon felhasználói élményének fokozása érdekében sütiket (cookie) alkalmazunk, személyes adatait pedig az Adatkezelési Tájékoztató szerint kezeljük.
A honlap további böngészésével Ön hozzájárul a sütik használatához és személyes adatainak az Adatkezelési Tájékoztató alapján történő kezeléséhez.

Elfogadom és bezárom
Termékek Menü

Scolar Könyvesbolti nyereményjáték

3 x 20.000 Ft értékű könyv ajándékutalványt sorsolunk ki a Scolar Könyvesbolt szeptemberi vásárlói között.*

 

*NYEREMÉNYJÁTÉK - JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Scolar Kiadó Kft. (Cg.: 01-09-883-893, Adószám: 13997245-2-43) 1114 Budapest Bartók Béla út 7. IV. em. 20. szám alatti társaság (továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett, 1111 Budapest, Bercsényi út 4. szám alatt található Scolar Könyvesboltban futó játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

 

2. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2020.09.01. 10:00 – 2020.09.30. 18:00

Sorsolás: 2020.10.01. 16:00

Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 24 órán belül.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Scolar Kiadó weboldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.

A játék végén a játékra személyesen jelentkezők közül kisorsolásra kerül a 3 szerencsés nyertes.

 

3. Kik vehetnek részt a játékban?

 • Minden olyan, 18. életévét betöltött természetes személy, aki 2020. szeptember 1-30. között személyesen vásárol, vagy előzetesen megrendelt termékeket vesz át a Scolar Kiadó 1111 Budapest, Bercsényi út 4. szám alatt található könyvesboltjában, és az ott található jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával kinyilvánítja részvételi szándékát a nyereményjátékban (a továbbiakban: Játékos).
 • A Játékban a Szervező dolgozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

4. Sorsolás

A nyereményjáték sorsolását 2020. október 1-jén, 16:00 órakor élőben közvetítjük a Scolar Kiadó Facebook oldalán. A nyertesek neveit ugyanitt tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül. 3 db nyertest hirdetünk.

 

5. Nyeremények

 • A játék végén 3 db nyertest hirdetünk.
 • Nyeremény: 1 db nyertes 1 db Scolar könyv ajándékutalványt kap, amelynek értéke bruttó 20.000 Ft, azaz húszezer forint.
 • Amennyiben a meghirdetett időpontban kisorsolt és kihirdetett nyertes bármilyen okból elveszíti jogosultságát a nyereményére, a Szervező fenntartja pótnyertes sorsolásának a jogát.

 

5. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel a jelentkezési lapon megadott elektronikus címén, emailben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

• egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval vett részt a Játékban;

• jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

 

6. Nyeremények beváltása

 • A nyeremények a Scolar Könyvesboltban (1111 Budapest, Bercsényi utca 4.) normál nyitvatartási időben történő vásárlással válthatók be 2020. december 31-ig.
 • A nyeremény összege a vásárlás bruttó végösszegéből kerül levonásra.
 • A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
 • Amennyiben a nyeremény beváltásakor a vásárlás végösszege nem éri el a nyeremény összegét, a különbözetet nincs módunkban megtéríteni.
 • Amennyiben a nyertesek a megadott határidőig és módon nem váltják be a nyereményüket, a nyeremény a továbbiakban nem beváltható és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Amennyiben a nyertesnek nyereménye átvételéhez, beváltásához utaznia kell, ennek költsége a nyertest terheli.

 

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.

A megadott adatokat a Szervező kizárólag jelen nyereményjáték lebonyolítása céljából tárolja és kezeli, harmadik fél részére nem továbbítja.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra történő kezelésének megszüntetését kérni.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra és a jogszabály által előírt kötelezettségei teljesítésére használja.

Az adatkezelési cél megszűnésével, de legkésőbb a Játékot követő 30 nappal az adatok törlésre kerülnek.

Részletes adatkezelési tájékoztatónkat a https://www.scolar.hu/adatkezelesi_tajekoztato oldalon találja.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím) a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

 

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik nem felelnek meg a nyereményjáték 3. pontjának (Kik vehetnek részt a játékban?).

 

10. Vegyes rendelkezések

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

Tartalomhoz tartozó címkék: hír