983540352 983540352
Szerzők

Gratulálunk Gyémánt László, festőművésznek Kossuth-díj kitüntetéséhez!

"Hatéves ko­rom­ban már tud­tam, hogy fes­tő aka­rok len­ni" - mond­ta az MTI-nek Gyémánt László fes­tő­mű­vész, aki ki­emel­ke­dő, kü­lö­nö­sen a fo­tó- és a fes­tő­mű­vé­szet öt­vö­zé­sé­ben pá­rat­lan al­ko­tá­so­kat ki­ér­le­lő mű­vé­szi élet­mű­ve el­is­me­ré­se­ként ve­het­te át va­sár­nap a Kossuth-díjat a Parlamentben.
/Forrás:
Webradio.hu/

Tartalomhoz tartozó címkék: hír