983540352
Szerzők

A. J. P. Taylor

A. J. P. Taylor Anglia legnépszerűbb és egyben leghitelesebb történésze volt. Tudományos igényű művekkel gyarapította a brit történelem és a diplomáciatörténet szakirodalmát, ugyanakkor könyveivel közönségsikert is aratott. Rögtönzött televíziós előadásai sokak számára váltak felejthetetlenné. 1990 szeptemberében hunyt el. Nekrológjában a The Times így idézte fel alakját: „Valószínűleg ő a legvitatottabb és minden bizonnyal a legismertebb történész angol nyelvterületen. Élete csúcsán A. J. P. Taylor több hívet szerzett – és varázsolt el –, mint azt Macaulay valaha is remélhette volna. Sikeres és termékeny író volt, ugyanakkor tehetséges újságíró és egyedülálló televíziós sztár is, aki megpróbálta átformálni kora történelemszemléletét.”

Alan John Percivale Taylor 1906-ban született Lancashire-ben. A yorki Bootham School növendékeként ösztöndíjat szerzett Oxfordba, így az Oriel College történelem szakán tanult tovább. Jelesre diplomázott, majd 1930-tól 1938-ig a Manchester University újkori történelem tanszékén tanított; ezután egészen 1976-ig az oxfordi Magdalen College kutatója, majd tiszteletbeli kutatója volt. Egyebek mellett a bristoli, a warwicki és a manchesteri egyetem avatta díszdoktorává. Művei: The Course of German History; The Last of Old Europe; How Wars Begin; How Wars End; The Troublemakers; Beaverbrook; Essays in English History; Europe: Grandeur and Decline; valamint önéletrajza: A Personal History. Könyveit újra és újra kiadják.

Rendezés:

A kiváló brit történész az idegen éles szemű rálátásával és alapos tárgyi tudással foglalja össze a közép-európai nagyhatalom politikai manővereit, s rávilágít a soknemzetiségű Monarchia gazdaságának, politikájának, történelmének összefüggéseire. Taylor felismerései újdonságként hatnak ma is.

3.950 Ft 2.370 Ft

A brit történész provokatív fejtegetése a II. világháború okairól hatalmas vitát gerjesztett Nagy-Britanniában a könyv első megjelenésekor, 1960-ban. A szinte bombaként robbanó mű azóta számtalan kiadásban látott napvilágot – ám érvényességéből, következtetései igazságtartalmából mit sem veszített.

3.950 Ft 2.370 Ft

A szerző provokatív fejtegetései a II. világháború okairól hatalmas vitát váltottak ki a könyv első kiadásakor. A mű a Lengyelország elleni német invázió előtti évek eseményeit dolgozza fel. Bár az író célja csupán saját történelmi kíváncsiságának kielégítése volt, könyvét ma már kitűnő tudományos munkaként tartják számon.

2.495 Ft

A 48 esszét és diplomáciatörténeti csemegéket tartalmazó gyűjtemény fontos események és jelentő˜s személyek bemutatásán keresztül rajzolja meg Európa történelmének közel 150 éves szakaszát, melyet forradalmak és háborúk, új filozófiák és államformák jellemeznek, s olyan személyiségek színrelépése, mint Metternich, Ferenc József, Lenin és Hitler.

2.200 Ft 1.760 Ft