983540352 983540352
Szerzők

Pszichológia

Rendezés:
Szerző: Tisza Kata

Tisza Kata pszichoprózái (és versei) különös, kagylószerű szövegek. Az Akik nem sírnak rendesen egy érintetlen, sima vízfelszín áttetszőségével mutatja meg az emberi kapcsolatok mögött húzódó fullasztó valóságokat. Egyszerre szívszorító és gyógyító könyv.

3.490 Ft 2.792 Ft
Szerző: C. G. Jung
A Két írás az analitikus pszichológiáról alapvető fontosságú mű, melyet az egyik legjobb bevezető olvasmánynak tartanak Jung munkásságához, és egyaránt ajánlott jungiánus és nem jungiánus olvasóink számára.
4.950 Ft 3.960 Ft
Szerző: C. G. Jung

A magyar nyelven eddig még nem publikált kötet Jung munkásságának hazánkban alig ismert oldalát mutatja be. A kilenc írás elsősorban a tudattalan és a skizofrénia (akkori elnevezéssel: dementia praecox) viszonyát tárgyalja.

5.950 Ft 4.760 Ft
Szerző: C. G. Jung
A kötetben olvasható öt hosszú tanulmány az alkímia filozófiai és vallási vonatkozásait tárgyalja. Ezekben Jung több állandó témáját dolgozza fel új megközelítésből. Különösen sok illusztrációt használ mondanivalója szemléltetésére: a könyvet pácienseinek rajzai és festményei egészítik ki.
5.950 Ft 4.760 Ft
Szerző: C. G. Jung

Jelen kötet Jung 1906 és 1916 között született fő˜bb műveit tartalmazza Freudról és a pszichoanalízisrő˜l. Aki ismeri Jung műveit, megállapíthatja, hogy gyakran történik bennük utalás Freud nézeteire vagy elméleteire: a szerző˜ érdeklő˜dését a századelő˜tő˜l egészen élete végéig lekötötte ezek kommentálása. E kötet ugyan nem ad átfogó képet Freudról és a pszichoanalízisrő˜l, azonban kellő˜ áttekintést nyújt arról, hogyan változtak Jung nézetei a témáról.

4.950 Ft 3.960 Ft
Szerző: C. G. Jung

Az archetípusok és a kollektív tudattalan C. G. Jung analitikus felfogásának központi fogalmai. Jelen kötet olyan munkákból áll, amelyek 1933 és 1955 között keletkeztek, és a címként szolgáló két fogalmat dolgozzák ki. A mandalák központi szimbolikájával foglalkozik a kötet két utolsó tanulmánya.

5.950 Ft 4.760 Ft
Szerző: C. G. Jung

Ez a kötet olyan válogatás, amely Jungnak a gyermekkor pszichológiájáról szóló írásait tartalmazza. Ezek cáfolják azt a még mindig közkeletű előítéletet, hogy C. G. Jung pszichológiája csupán az élet második felével foglalkozik, illetve végső soron arra vonatkozik. Egy olyan korban, amikor az összes nevelési alapelv megkérdőjeleződik, minden olvasó sokat tanulhat Jung írásaiból, mivel ő bizonyos szempontból pedagógiai problémákkal foglalkozik.

3.290 Ft 2.632 Ft
Szerző: Nyíri Balázs

Nyíri Balázs interjúkötetében ismert pszichológusokat, pszichiátereket ültetett a nevezetes szófára, hogy valljanak munkájukról, nevezetes eseteikről és sok esetben magánéletükről. A könyv legfőbb célja, hogy mindenki számára közelebb hozza, érthetővé tegye a pszichológiát, s közérthető formában mutassa be a lélek csodálatos, összetett világát.

2.950 Ft 2.360 Ft
Szerző: Margitics Ferenc

Mi a teendő akkor, ha valaki jó szülő akar lenni? Tudatosan kell készülnie e nemes mesterségre. A könyv ebben nyújt segítséget a szülők számára: megismerhetik gyermekük életkori sajátosságait, így hatékonyabban tudnak bánni vele. A könyv azoknak is hasznára válik, akik főiskolai, egyetemi képzések keretében ismerkednek a fejlődéslélektannal és a neveléspszichológiával.

2.750 Ft 2.200 Ft
Szerző: C. G. Jung

Az életműsorozat legújabb kötete a szerző egyik legismertebb munkája, amely eddig csak kivonatosan jelent meg magyar nyelven. Jung ebben az alapművében a lélek bizonyos tipikus struktúráit és működési módjait mutatja be, hogy segítse önmagunk és embertársaink megértését. Az általa itt bevezetett fogalmak azóta nemcsak a pszichológiában, hanem részben a köznyelvben is elterjedtek. E fogalmakat a mű utolsó fejezetében részletesen definiálja.

5.995 Ft 4.796 Ft

A könyv az autista emberekrő˜l és társadalmi környezetükrő˜l szól: szülő˜krő˜l, családokról, civil szervezetekrő˜l, intézményekrő˜l. Társadalomkutatók mélyedtek el a témában.Speciálisan az autista fiatalok problémáit tárták fel a szülő˜k részvételével folytatott fókuszcsoportos beszélgetések, valamint az autista fiatalok munkaerő˜-piaci elhelyezkedését vizsgáló kutatás.

2.950 Ft 2.360 Ft
Szerző: C. G. Jung

Az életműsorozat elsőként megjelent kötetében a szerző a pszichoterápia történetét széleskörűen áttekintve világít rá az állandó fejlődés és az egyénre szabott terápia fontosságára. Az indulatáttétel pszichológiáját egyedülálló módon, egy középkori alkimista képsorozat segítségével tárgyalja.

4.950 Ft 3.960 Ft
Szerző: C. G. Jung

Jung ezúttal nem a gyógyításról ír, hanem kiemelkedő személyiségek kapcsán gondolkodik a tudományos és művészi kreativitásról. Esszékötet: középkori orvoslásról, alkímiáról, pszichoanalízisről, keleti kultúráról, művészetről. Noha tudós ember írja, nem „tudományos”. Olykor személyes vallomás. Lebilincselő.

3.360 Ft 2.688 Ft
Szerző: Bárdos György

A szerző megvizsgálja a testi és lelki működés bonyolult kapcsolatrendszerét. A pszichoszomatikus betegségeket sajátos pszichofiziológiai szemszögből közelíti meg, egyesítve a biológiai, pszichológiai, orvosi irodalom sokféle szemléletét. Műve elsősorban tankönyv, amely pszichológia, biológia, illetve biológiatanár szakos egyetemi hallgatók, valamint doktoranduszok számára készült.

3.990 Ft 3.192 Ft
Szerző: C. G. Jung

A vallás problémája központi helyet foglal el Jung életművében. E kötet olyan, főként érett korában született munkáit tartalmazza, melyek kifejezetten vallási kérdéseket tárgyalnak. Tanulmányaiban feltárja a különböző nyugati és keleti vallások alapját képező egyetemes ősi elképzeléseket, az emberi léleknek az istenihez való viszonyát előre mintázó archetípusos tartalmakat.

7.500 Ft 6.000 Ft
Szerző: Bárdos György

A könyv szemléletében és részben tematikájában is folytatása a sorozat első kötetének, a Pszichovegetatív kölcsönhatásoknak. A témaköröket biológiai és pszichofiziológiai szempontból dolgozza fel. Alapvetően tankönyv, de széles irodalmi háttere miatt kézikönyvként és forrásmunkaként is használható.

2.950 Ft 2.360 Ft