983540352 983540352
Szerzők

Életrajz, interjú, memoár

Rendezés:
Szerző: Juhász Előd
Juhász Előd legendás rádióműsora, a Zeneközelben az egyik legsokszínűbb zenei-beszélgetős műsor a médiában. Az egykori Zenebutik sztárriportere mostani kötetébe a „leg”-eket válogatta be: az interjúalanyok névsora gazdag, operaénekestől színházi rendezőig, agysebésztől Európa-hírű művészettörténészig terjed. Velük kalandozunk térben és időben, inspiráló ötletekkel, olykor váratlan felismerésekkel gazdagodva. 
2.990 Ft 2.392 Ft
Obádovics J. Gyula természettudományi, műszaki doktor, a matematikatudományok kandidátusa, harminchárom könyv, harminc egyetemi jegyzet és közel hatvan tudományos publikáció szerzője. Számos kiadást megért Matematika című tankönyve – „az Obádovics” – mára fogalommá vált, nemzedékek nőttek fel rajta.
3.950 Ft 3.160 Ft
Obádovics J. Gyula természettudományi, műszaki doktor, a matematikatudományok kandidátusa, harminchárom könyv, harminc egyetemi jegyzet és közel hatvan tudományos publikáció szerzője. Számos kiadást megért Matematika című tankönyve – „az Obádovics” – mára fogalommá vált, nemzedékek nőttek fel rajta.
3.950 Ft 3.160 Ft
Zsadányi Oszkárt 1942 októberében hívták be munkaszolgálatra. Két esztendeig szolgált elébb Magyarországon, azután Ukrajna frontján, hóban, fagyban, tetvek között. Íróvá a szenvedés tette. 
2.950 Ft 2.360 Ft
Szerző: Linn Ullmann
Ingmar Bergman birtoka Fårö szigetén. Az idős filmrendező időről időre összeül legkisebb gyermekével, Linn-nel, hogy magnószalagra rögzítsék társalgásukat, amelynek alapján Linn majd megírhatja közös beszélgetős könyvüket. Ám a feladat nem bizonyul egyszerűnek. Linn, mintha valami belső démon akadályozná, mindent elront, amit csak lehet, édesapja halála után pedig sokáig elveszettnek hiszi a szalagokat. Kettejük története ez a szöveg- és emléktöredékekből építkező kötet, amely azt is megmutatja, hogy az emlékezés nem adottság, hanem teremtő munka és küzdelem. 
3.950 Ft 3.160 Ft

Növényi Norbert – kinek ne lenne ismerős az 1980-as moszkvai olimpia sztárjának neve? Növényi olimpiai bajnok birkózó, kick-box, MMA és grappling világbajnok. Játszik filmekben, s az írás is közel áll hozzá. E sokoldalú személyiség élete számos kalandot rejt. Önéletrajza lebilincselően izgalmas olvasmány!

3.950 Ft 3.160 Ft

Palásti László írót és újságírót negyvenegy évesen, 1944-ben hívták be munkaszolgálatra. Egyazon vasúti szerelvényen utazott Radnóti Miklóssal a szerbiai Bor rézbányáiba. Már a megérkezésnél látta, hogy a korábban odaszállított, sárga csillaggal megjelölt munkaszolgálatosok félmeztelenül, kiéhezetten támolyognak, hajnalban indulnak dolgozni, és napnyugtáig követ törnek. 

2.450 Ft 1.960 Ft

A megtörtént eseményeken alapuló regényes történet hátborzongatóan hiteles leírást ad a második világháború és az azt megelőző évek meghurcoltatásairól, a Rákosi-diktatúra mindent átszövő hálóiról és az ÁVH példátlanul kegyetlen kihallgatási metódusáról: a „hét nap, hét éjjel” módszerről.

3.950 Ft 3.160 Ft
Szerző: Földes Anita

Fejtő Ferenc élettörténetének fordulópontjai egyben a XX. század magyar történelmének sarokpontjai is. A kötet lapjain e gazdag és sokoldalú személyiség szemén keresztül láthatjuk a világot – s talán jobban meg is értjük működését. A második, javított kiadás közkívánatra névmutatóval bővült.

3.950 Ft 3.160 Ft
Szerző: Ungvári Tamás

A XX. század történetének közel 70 lényeges vagy lényegtelen, de lejegyzésre méltó eseménye sajátos formázásban pereg ebben a nagy sodrású kötetben. Érzékenység és tárgyismeret, irónia és szókimondás: mindez letehetetlenné teszi Ungvári személyes emlékeit. Az egyetemi katedrákhoz szokott szerző kiapadhatatlan mesélő kedve a kávéházi sztorik szintjére emeli a legdrámaibb eseményeket is.

3.500 Ft 2.800 Ft
Szerző: Lantos Péter

Lantos Péter megrázó kötetében az örök újrakezdés történetei elevenednek meg. Miközben a szerző felidézi gyermekkorát, a hatéves gyermek emlékképeit a gettóról, a haláltáborokról, tisztázza múltját, az elrabolt gyermekéveket. A Sínek és sorsok 2006-ban jelent meg Nagy-Britanniában, ahol azóta több kiadást is megért.

2.950 Ft 2.360 Ft
Szerző: Ungvári Tamás

A világirodalomra, a modern európai szellemiségre leginkább ható kulturális, irodalmi, eszmei áramlatok színes elemzését, egyfajta modernirodalom-történet megírását vállalta magára a népszerű szerző, aki irodalmi hossz- és keresztmetszetek váltakoztatásával festi le a klasszikus irodalom átalakulását modern literatúrává .

3.500 Ft 2.800 Ft
Szerző: Ungvári Tamás

Ungvári Tamás legújabb kötetében hatalmas tudományos felkészültséggel tárja fel eszmetörténeti, művelődésszociológiai, irodalomtörténeti nézőpontból a „zsidókérdés” magyarországi útját a reformkortól napjainkig. Műve elméleti alapvetés és történelmi nyomozás, a zsidó magyarság befogadásának és kirekesztési kísérleteinek izgalmas panorámája.

4.990 Ft 3.992 Ft
Szerző: Ungvári Tamás

Ungvári Tamás újabb múltidéző esszékötete, Az emlékezés enciklopédiája előző művének, A feledés enciklopédiájának hagyományait követi. Az egyetemi tanár, irodalomtörténész szerző a történelmi egyperces műfajának megteremtésével tiltakozik a feledés ellen, s hirdeti, hogy rést lehet ütni a múlt falán, le lehet porolni a feledéssel borított emlékeket.

3.500 Ft 2.800 Ft
Szerző: Ungvári Tamás

Az 1980-as évek nagy botrányt kavart sorstragédiájának nyomába szegődik Ungvári Tamás, aki a védelem tanújaként próbálja igazolni Elbert János irodalomtudós, műfordító életét, és megfejteni halálát… Elbert János 1983. március 9-én a siófoki móló nyolcvancentis vizébe fulladt. Miért sietett éppen Siófokra, hogyan zuhant a móló sziklakövei közé, és halt szörnyet oly váratlanul?

3.500 Ft 2.800 Ft
Szerző: Ungvári Tamás

A feledés enciklopédiájának történetei a szerző előadásában hallhatók. Ungvári Tamás történelmi egypercesei a számkivetettekért, a feledésre ítéltekért perelnek. A sziporkázó anekdoták számos szőnyeg alá söpört, eltitkolt eseményt idéznek fel, az ártatlanoknak állítanak emléket, az elfeledetteket támasztják életre – és sok-sok tanulsággal szolgálnak mindannyiunknak.

2.950 Ft 2.360 Ft
Szerző: Ungvári Tamás

Az új Beatles-biblia a negyven esztendővel ezelőtt született sikerkönyv áthangolása, folytatása. A popkultúra profán bibliájaként elhíresült mű számos nemzedéket avatott be a négy apostol, John, Paul, George és Ringo mítoszába. Az új kiadás kiegészült az 1981 utáni történésekkel, számos új kommentárral, diszkográfiával, filmográfiával és közel száz fekete-fehér és színes fotóval!

3.950 Ft 3.160 Ft
Szerző: Ungvári Tamás

A kötet sajátos korhistória a két világháború közötti haladó európai értelmiség kanosszajárásáról: a háborúk közötti Európa kulturális történetét vázolja fel emberi sorsok tükrében. Az elbeszélés gyújtópontjában a Molotov–Ribbentrop-paktumként ismert halálos ölelkezés áll, mely Európa eladdig ismeretlen mélységű bűnbeesését vonta maga után. A kötetet különleges fotómelléklet egészíti ki.

3.500 Ft 2.800 Ft

Az interjúkötetben a hazai és a nemzetközi szellemi elit 50 jeles képviselője beszél arról, milyennek látja Magyarország, benne az értelmiség és saját maga helyzetét, a nehezen megszerzett demokrácia jövőjét.

3.750 Ft 3.000 Ft
Szerző: Kate McCann

A Madeleine-ben a sokat szenvedett édesanya vall kislánya, a három és fél éves Madeleine eltűnésének körülményeiről, az azóta eltelt évek küzdelmeiről, a gyermek keresésére tett erőfeszítésekről, az igaztalan támadásokról. A megrázó beszámolót nehéz száraz szemmel olvasni – nincs megindítóbb, őszintébb és erőteljesebb vallomás a szeretetről, veszteségről és a soha meg nem szűnő reményről.
 

3.950 Ft 3.160 Ft
Szerző: Ungvári Tamás

Ungvári újból mesél… – halhatatlan történeteket halhatatlan szerelmekről, fecsegő igricekről és ünnepelt primadonnákról, a politikai játszmák egykor rettegett „nagyjairól” és „kicsinyeiről”.

3.750 Ft 3.000 Ft
Szerző: Benedek Szabolcs

Benedek Szabolcs olvasmányosan megírt könyve nem csupán a Beatles feloszlásának okait elemzi, hanem részletes áttekintést ad a tagok önálló pályafutásáról is, felvázolva azt a társadalmi-kulturális hátteret is, amelyben a négy egykori „gombafejű” alkotott. A kötetet egy alapos diszkográfia és kuriózumnak számító fotók egészítik ki.

3.250 Ft 2.600 Ft
Szerző: Kim Dae Soon

Göncz Árpád életútja, nézeteinek fejlődése a magyar demokrácia születésének története is. A szocializmus utáni első köztársasági elnökről mind ez idáig nem jelent meg sem magyar, sem angol nyelvű életrajz. A kelet-európai történelmet kiválóan ismerő dél-koreai professzor munkája e hiányt pótolja.

3.950 Ft 3.160 Ft

A százados úr csendes, jó humorú ember volt, aki alig foglalkozott politikával. Mi vehette rá ezt a kedélyes polgárt, hogy a házában egy zászlóalj felszereléséhez elegendő hadiarzenált rejtegessen? A könyvben családi emlékek, kordokumentumok elevenítik fel az antant korszakát.

2.950 Ft 2.360 Ft
Szerző: Ungvári Tamás

Ungvári legszemélyesebb, legintimebb történeteit tárja elénk enciklopédiasorozatának negyedik kötetében. „Az életem enciklopédiája” miniatűrjei a szerző magánéletének szegleteit járják be, melyben az elfeledett és névtelen hősök épp úgy felvillannak, mint a Nobel- és Oscar-díjas tudósok és művészek.

 

3.750 Ft 3.000 Ft
Szerző: Ungvári Tamás

A XX. század történetének közel hetven lejegyzésre méltó eseménye sajátos formázásban pereg e nagy sodrású kötetben. érzékenység és tárgyismeret, irónia és szókimondás – mindez letehetetlenné teszi Ungvári személyes emlékeit. Megannyi kultúrtörténeti pletyka egy kötetben, lebilincselően elmesélve.

 

3.490 Ft 2.792 Ft

Hubert Géza Wells hollywoodi magyar állatidomár számos világsikerű film elkészítésében vett részt, melyek többségét Magyarországon is bemutatták. Memoárjában Wells a legkalandosabb forgatásait, nem mindennapi életének legizgalmasabb eseményeit osztja meg az olvasókkal.

 

3.450 Ft 2.760 Ft
Szerző: Bánó András

Kövesdy Pál neve legendás a magyar művészvilágban – New York-i galériája a hazai képzőművészet fellegvára volt. A műkereskedelem doyenjének élettörténete is lebilincselően izgalmas: a harmincas évek megpróbáltatásaitól kezdve az ukrajnai szörnyűségeken át a New York-i galériáig ível.

 

2.990 Ft 2.392 Ft
Szerző: Földes Anita

A Franciaországba emigrált Fejtő Ferenc író, történész, kritikus és politológus mindig az élet sűrűjében volt. élettörténetének fordulópontjai egyben a XX. század magyar történelmének sarokpontjai is. A kötet lapjain e gazdag és sokoldalú személyiség szemén keresztül láthatjuk a világot – s talán jobban meg is értjük működését.

 

3.950 Ft 1.580 Ft
Szerző: Ungvári Tamás

Ungvári Tamás „szokatlan beszélgetős kötetében” neves színészeket, világhírű tudósokat, képző- és zeneművészeket, rendezőket, írókat, pszichológusokat szólaltat meg. Magánéletéről, munkájáról vall többek között Müller Péter, Vekerdy Tamás, Csernus Imre, Vásáry Tamás, Bereményi Géza, Szinetár Miklós, David Grossman, Závada Pál, Jordán Tamás…

 

3.450 Ft 2.760 Ft
Szerző: Jámbor Judit

A kortárs magyar irodalom egyik legsokoldalúbb művésze vall önmagáról, művészi életútjáról, pályája legemlékezetesebb pillanatairól, örömeiről, csalódásairól. A kötet személyes vonatkozásai mellett kortörténeti érdekességekben gazdag, feltűnnek benne az elmúlt 30 év irodalmi közéletének jelentős személyiségei, alkotó műhelyei.

1.250 Ft 1.000 Ft