983540352 983540352
Szerzők

Balla Tibor

Balla Tibor hadtörténész 1965-ben született. Elvégezte a Károli Gáspár Református Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskoláját. 2001-ben szerzett PhD-fokozatot hadtudományokból a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. Kutatási területe az Osztrák–Magyar Monarchia had- és köztörténete, valamint az első világháború. Szakterületén belül rendszeresen publikál magyarul és idegen nyelven is. 

Rendezés:
Szerző: Balla Tibor

A 20. század a háborúk százada. Nem élt e korszakban olyan nemzedék, mely ne tapasztalta volna meg a véres harcok következményeit: a lövészárkokat, a bombázásokat, a támadástól való félelmet és a nagyapák, apák, férjek halálát.

2.950 Ft 885 Ft